valet
more
valet
เราเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการพนักงาน Valet Parking
more
employee
 
igg
john
 
 
valet
  Home    Jobs    Detail  
 
  พนักงานรับจอดรถ (Valet parking)
จำนวนที่รับสมัคร = 50  อัตรา
ตำแหน่งงาน = พนักงานรับจอดรถ (Valet parking)
รายละเอียดของงาน และ
วันเวลาปฏิบัติงาน
=

ทำหน้าที่รับรถจากลูกค้ามาจอดที่ลานจอดรถ และนำส่งรถคืนลูกค้า โดยปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

คุณสมบัติ =

- เพศชาย  อายุ 21-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
- สามารถขับรถเกียร์ออโต้ได้ทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรป
- มีใบขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
- มีใจรักงานด้านบริการ
- ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สถานที่ทำงาน = สีลม ,เพชรบุรีตัดใหม่ และพื้นที่อื่น ๆ
เงินเดือน = วันละ 350-500 บาท และมีเงินทิปวันละ 200 บาท เป็นอย่างต่ำ  บาท/เดือน
 
สวัสดิการของบริษัท  

1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. เงินเบิกล่วงหน้า
4. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน
5. อื่น ๆ (ตามตำแหน่งงาน)
 

 
เอกสารประกอบการสมัครงาน =

- ประวัติผู้สมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ใบประกาศนียบัตรต่างๆ
- รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (เฉพาะพนักงานขับรถ และรับรถ)
- เอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

***เอกสารสมัครงานทุกอย่าง ๆ 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง***

 
วันแก้ไขตำแหน่ง = 18 สิงหาคม 2556