valet
more
valet
เราเป็นบริษัทแรกที่ให้บริการพนักงาน Valet Parking
more
employee
 
igg
john
 
 
valet
  Home    Jobs    Detail  
 
  พนักงานขับรถส่วนกลาง
จำนวนที่รับสมัคร = 50  อัตรา
ตำแหน่งงาน = พนักงานขับรถส่วนกลาง
รายละเอียดของงาน และ
วันเวลาปฏิบัติงาน
=

ทำหน้าที่ขับรถพาเจ้าหน้าที่ไปประชุม / สัมมา ตามที่ต่าง ๆ โดยปฏิบัติงาน  6  วัน  หยุด  1  วัน  / ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

คุณสมบัติ =

- เพศชาย  อายุ 21-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับ ป.6 ขึ้นไป
- สามารถขับรถเกียร์ออโต้ได้ทั้งรถญี่ปุ่นและรถยุโรป
- ต้องรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
- มีใจรักงานด้านบริการ
- ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน
 

สถานที่ทำงาน = กรุงเทพ ฯ (สอบถามฝ่ายบุคคล)
เงินเดือน = 9,000 - 14,000   บาท/เดือน
 
สวัสดิการของบริษัท  

1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. เงินเบิกล่วงหน้า
4. ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน

5. เบี้ยขยัน

6. ค่าโทรศัพท์

7. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด

8. ค่าที่พัก

 

 
เอกสารประกอบการสมัครงาน =

ประวัติผู้สมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ใบประกาศนียบัตรต่างๆ
- รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (เฉพาะพนักงานขับรถ และรับรถ)
- เอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

***เอกสารสมัครงานทุกอย่าง ๆ 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง***

 
วันแก้ไขตำแหน่ง = 18 สิงหาคม 2556